Waar staat de afkorting AED voor?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator