Veelgestelde Vragen

Waar staat AED voor?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Hoe werkt een AED?

Twee, aan de AED verbonden, elektroden worden geplaatst op de borst van de patiënt. Een computer in de AED analyseert het hartritme van de patiënt en bepaald of het nodig is een schok toe te dienen om de patiënt te redden. Als er bepaald is door de computer in de AED dat een schok nodig is, wordt er door middel van een stem instructies gegeven om de gebruiker te helpen om het leven van de patiënt te redden.

Kan een AED een foute interpretatie maken?

Een AED maakt gebruik van complexe analyse systemen om het hartritme te interpreteren. Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal deze in meer dan 95 % van de gevallen de juiste keuze maken om defibrillatie toe te passen. In meer dan 98 % van de gevallen zal de AED correct beslissen om geen opdracht tot defibrillatie te geven. Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald kan worden. Om fouten te voorkomen is het daarom belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

Wat is een hartstilstand?

Een hartstilstand treedt op wanneer het normale hartritme plotseling chaotisch wordt. Het hart kan het bloed niet langer effectief rondpompen en de patiënt stort in, stopt met ademhalen, reageert niet meer en heeft geen waarneembare pols. Als de AED wordt gebruikt bij een patiënt met een hartstilstand, kan de AED een levensreddende schok toedienen zodat het hartritme weer normaal wordt.

Is een hartstilstand hetzelfde als een hartaanval?

Nee. Zowel de hartaanval als de hartstilstand hebben te maken met het hart, maar het zijn verschillende problemen. De hartstilstand is een elektrisch probleem, een hartaanval is een probleem met de bloedvaten die het hart zelf van bloed voorzien. Soms kan een hartaanval, welke van zichzelf niet fataal hoeft te zijn, een hartstilstand uitlokken.

Wie kan een hartstilstand krijgen?

Iedereen heeft op ieder moment de kans om een hartstilstand te krijgen. Zowel kinderen als tieners als atleten als oudere mensen kunnen het krijgen. Alhoewel het wel zo is dat het risico op een hartstilstand toeneemt met het toenemen van leeftijd en bij mensen met hartproblemen is het zo dat een hoog percentage slachtoffers mensen zijn waarbij er niet (of niet bekende) risicofactoren aanwezig waren.

Wat is de aanbevolen behandeling bij een hartstilstand?

Defibrillatie is de enige behandeling waarbij bewezen is dat het hartritme weer normaal wordt. Het toedienen van de schok door het inzetten van de AED moet echter altijd gecombineerd worden met hartmassage en beademing.

Ik kan reanimeren, helpt dat niet?

Reanimatie zorgt er alleen voor dat er extra tijd gewonnen wordt tot het moment van defibrilleren. Maar uiteindelijk is het noodzakelijk om bij een hartstilstand een schok toe te dienen om het hartritme weer normaal te krijgen. Daarom ziet men vandaag de dag dat bij reanimatietrainingen vaak ook AED-trainingen inbegrepen zijn.

Hoeveel tijd heb ik om te reageren als iemand een hartstilstand krijgt?

Slechts enkele minuten. Als er binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt zijn de kansen op overleven ongeveer 70%. Na deze 6 minuten daalt de overlevingskans snel. Iedere minuut dat er later wordt gedefibrilleerd neemt de overlevingskans met 10 tot 12 % af.

Wat is het belang van een AED wanneer iemand een circulatiestilstand heeft?

Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in ongeveer 70-80 % van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd. Door het toepassen van hartmassage en mond op mond beademing voorziet u de hersenen van zuurstof. U kunt de ventrikelfibrillatie hier echter niet mee opheffen. De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart. Door het hart te defibrilleren heft u de heersende chaos op waarna het hart weer op de normale wijze kan gaan kloppen. Naarmate men langer wacht met defibrillatie zal het hart minder gevoelig worden voor defibrillatie en zal de overlevingskans sterk afnemen.

Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een circulatiestilstand?

Nee. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal men het slachtoffer altijd van zuurstof en zo nodig hartmassage moeten voorzien tijdens de reanimatie. Daarbij is het ook zo dat hoe langer men wacht met het gebruik van een AED het hart minder gevoelig wordt voor defibrillatie en de kans op overleving iedere minuut drastisch afneemt.

Hoe veilig is het gebruik van een AED?

Mits u een korte training in het gebruik van de AED gevolgd heeft en de veiligheidsinstructies in acht neemt is het gebruik van een AED volkomen veilig! Omdat de AED in tal van situaties gebruikt wordt zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen de opdracht én de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zo maar een stroomstoot toe te dienen. Een gesproken stem in het apparaat zal u opdracht geven het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie. Wanneer u dit toch doet zal het apparaat beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven. Een AED cursus duurt in z’n algemeenheid ca. 4 uur.

Waarom moet men tussen de defibrillaties van de AED doorgaan met hartmassage en beademing?

De AED zal na de analyse indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een defibrillatie zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet u het hart en de hersenen van zuurstof en maakt u het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

Waarom zij er soms meerdere schokken noodzakelijk?

Het hart reageert niet altijd meteen voldoende na één defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren, telkens afgewisseld met hartmassage en beademing.

Mag iedereen zo maar een AED gebruiken?

Vroeger was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen. De AED is een automatische defibrillator die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken. Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen va defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED. Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast. Het gaat er om dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Na een korte training bent u als “leek” bevoegd om defibrillatie toe te passen.

Mag iedereen een AED aanschaffen?

Ja, iedereen kan een AED aanschaffen, niet alleen bedrijven, maar ook particulieren. In tegenstelling tot sommige andere landen, zoals in de VS, kan dat in Nederland ook gewoon zonder doktersvoorschrift.

Kan een AED ook bij kinderen gebruikt worden?

In het algemeen genomen is een hartstilstand bij kinderen zeldzaam, en deze hartstilstand wordt ook nog eens zelden veroorzaakt door een ritmestoornis die defibrilleerbaar is. Toch bieden diverse leveranciers een optionele mogelijkheid waarbij de AED geschikt wordt gemaakt voor gebruik op kinderen van 1 t/m 8 jaar. Vaak gaat dit in de vorm van speciale kinderelektroden, die kleiner zijn in oppervlakte, en minder stroom afgeven. Daarnaast hebben enkele AED’s de mogelijkheid om op de AED zelf aan te geven of het iemand ouder of jonger dan 8 jaar betreft.

Kan een nat slachtoffer ook gedefibrilleerd worden?

In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer af te eerst drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken. Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.

Waarom wordt er bij iedere AED een rescuekit geleverd met beademingsmasker, scheermesjes, handschoenen en een kledingschaar?

De kledingschaar wordt gebruikt om kleding van het bovenlichaam te verwijderen, dit is essentieel voor een goede toegankelijkheid met betrekking tot het plakken van de elektrodes. De latex handschoenen zijn voor het hygiënisch werken. De bijgeleverde scheermesjes zijn voor het ontharen van de eventueel behaarde borst. Het beademingsmasker is bedoeld voor het geven van beademingen. Het gebruik van een beademingsmasker wordt tegenwoordig vaak ook aangeleerd in de reanimatiecursus.

Moet ik een onderhoudscontract afsluiten bij een AED?

De huidige generatie AED’s zijn zo goed als onderhoudsvrij. Het is dan ook niet strikt noodzakelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. De afgelopen jaren is echter gebleken dat er zeer veel AED’s niet inzetbaar zijn, omdat de batterij leeg is, of doordat elektroden uitgedroogd zijn. Veel klanten kiezen er dan ook voor om een onderhoudscontract af te sluiten zodat ze helemaal geen omkijken meer hebben naar de apparatuur!

Moet ik een AED kopen van hetzelfde merk als mijn lokale ambulancedienst?

Hoe sneller de schok wordt toegediend, hoe beter het resultaat. Maar het aanbrengen van nieuwe elektrodes kost de ambulancedienst nauwelijks meer werk. Vaak zijn deze merken AED’s ook nog eens duurder dan andere merken. Bedenk ook, dat het soms voorkomt dat de ambulancedienst van monitor verandert, zodat de door u aangeschafte AED niet meer uitwisselbaar is met de monitor van de ambulance. Koop dus een AED waar u een goed gevoel bij heeft, en die past binnen uw budget, en beperk uw keuze niet alleen door één merk.

Redden sommige merken meer levens dan andere?

Alle AED’s die momenteel verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt zijn goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen, en redden allen levens. Geen enkele fabrikant kan claimen dat hun apparaat méér levensreddend is dan de ander. Er bestaat ook geen verband tussen de prijs van een AED en de mogelijkheid om levens te redden.

Wat is een AED Recall en wanneer weet ik of mijn AED een fabrieksfout heeft?

AED’s worden op een productieband vervaardigd, deze productie is grotendeels geautomatiseerd. Desondanks kan er bij een onderdeel, uit een bepaalde batch, een minder goed product tussen zitten. Bij een veelvoorkomende storing wordt uit voorzorg een hele reeks teruggeroepen naar de fabrikant. U krijgt dan kosteloos een nieuwe. Indien de fabrikant niet krachtig genoeg is om een recall uit te voeren wordt deze failliet verklaard. Bij een recall krijgt u van u AED leverancier automatisch bericht. Heeft u de AED via een andere weg verkregen, dan weten wij u natuurlijk niet meer te vinden. U kunt dan kijken op de volgende website of het serienummer van uw AED vermeld staat op de Recall site van de FDA:http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm

Welke AED moeten wij nu kopen?

De meest gestelde vraag die wij krijgen, is nog steeds: “Welke AED moeten wij nu kopen?”. Veel klanten zien momenteel door de bomen het bos niet meer, en de keuze is inderdaad erg lastig door het grote aanbod van AED’s op dit moment. Wij adviseren u om onze [[AED Aankoophulp]] te raadplegen. Op die pagina’s treft u een handig stappenplan aan die u kan helpen bij de aanschaf van de juiste AED!

Ik ben op zoek naar technische specificaties van een AED. Waar kan ik die vinden?

Op de website www.aedvergelijk.nl vindt u een compleet overzicht van alle in Nederland verkrijgbare AED’s met de technische specificaties.

Mijn AED is gebruikt voor een inzet. Wat moet ik doen?

Na een inzet van de AED, zijn er een aantal zaken die gecontroleerd moeten worden, voordat de AED weer gebruiksklaar is. De elektroden zullen in ieder geval vervangen moeten worden, en mogelijk de batterij van de AED, deze zal gecheckt worden op resterende capaciteit. Klanten met een servicecontract kunnen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gebruik maken van het speciale servicenummer 0900-1124278 (0900-112HART)